اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب از زیر درخواست ارسال کنید.


بمنظور مسائل امور مالی و اعلام واریز وجه به حساب بانکی

از این طریق میتوانید مشکلات فنی میزبانی وب سایت خود را با ما در میان بگذارید